Rail Cargo Logistics - Croatia

HR-10000 Zagreb
Radnička cesta 39
Tel. +385 1 4002 290
Fax +385 1 6055 211
office.rcl.hr@railcargo.com

Express-Interfracht Croatia d.o.o.postaje Rail Cargo Logistics - Croatia d.o.o.

Učinkovit, međunarodno povezan, postojan

26.05.2014

Od 26. svibnja 2014 Express-Interfracht Croatia d.o.o. nastupa na tržištu pod imenom Rail Cargo Logistics - Croatia d.o.o.

Sveobuhvatno iskustvo u struci i dugogodišnje logističko iskustvo naših djelatnika predstavljaju novu generaciju logistike. Zadovoljstvo i uspjeh kupaca, naš su zadatak i motivacija za profesionalnu logističku i transportnu kvalitetu. Vrhunski proizvodi zahtijevaju vrhunske uslugu. Vi imate transport, mi najbolje rješenje. Pouzdajte se u pravog partnera za željezničku logistiku – Rail Cargo Logistics!

Za dodatna pitanja i informacije, naše kontakt osobe Vam stoje na raspolaganju.

Nove e-mail adrese

U postupku preimenovanja došlo je i do promjena e-mail adresa: one sada glase , odnosno na ime I prezime kontakt osobe: ime.prezime@railcargo.com