Rail Cargo Logistics - Croatia

HR-10000 Zagreb
Radnička cesta 39
Tel. +385 1 4002 290
Fax +385 1 6055 211
office.rcl.hr@railcargo.com

Carpathia Express

Iz Brünna za Rumunjsku preko Šturova

S ovim sistemskim vlakom može se prevoziti roba iz gospodarskih regija Češke, Poljske, Slovačke i Njemačke za Rumunjsku i dalje.

Naše usluge

  • Doprema u pojedinačnim vagonima
  • Spajanje u Brünnu
  • Mogućnost uvrštavanja vagona u Šturovu
  • Otpreme 2-3 puta tjedno
  • Brže dopreme zbog otprema na redovnim relacijama
  • Siguran, ekološki prijevoz
  • Usluga od-vrata-do-vrata