Rail Cargo Logistics - Croatia

HR-10000 Zagreb
Radnička cesta 39
Tel. +385 1 4002 290
Fax +385 1 6055 211
office.rcl.hr@railcargo.com

Vlakovi - Rumunjska

Rumunjska je glavna zemlja u našoj istočno-europskoj mreži. Za transporte u ovo područje, pojedninačne vagone s najrazličitijom robom spajamo u kompletne vlakove u Brünnu (Carpathia Express) te u Sopronu (Sop Train).

Naše usluge

  • Konkurentne cijene
  • Brže dopreme zbog otprema na redovnim relacijama
  • Siguran i ekološki transport
  • Isporuka od-vrata-do-vrata