IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zadnje ažuriranje 24.05.2018

1. Opće napomene

Rail Cargo grupaciji („RCG“ ili „mi“) - Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i njenim podružnicama važna je zaštita vaših osobnih podataka i obrada istih u skladu sa zaštitom podataka. U ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka objasnit ćemo kako kao strana odgovorna za obradu podataka prikupljamo i po potrebi prosljeđujemo i koristimo vaše osobne podatke i na koji način možete ostvariti svoja prava koja se tiču vas.

1.1 U slučaju da imate pitanja vezana za to kako koristimo vaše osobne podatke obratite nam se preko našeg povjernika za zaštitu osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka i svrhe obrade

2.1 2.1 Podaci koje ste dobrovoljno stavili na raspolaganje

Vrste osobnih podataka Razlog prikupljanja
Kontaktni podaci“, kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, funkcija, vaša tvrtka/ustanova, odjel.
 • Kako bismo odgovorili na priopćenja, žalbe i zahtjeve za uslugama koje nam šaljete odnosno obradili iste
 • Kako bismo vam mogli priopćiti važne informacije, kao što su one vezane za nove veze, odnosno proizvode
 • Kako bismo vas mogli pozvati na manifestacije, kao što su sajmovi, javne priredbe
 • Kako bismo organizirali te manifestacije;
 • Za sudjelovanje u nagradnim igrama;
 • Za provođenje dragovoljnih anketa
„Podaci o klijentima“, koje nam priopćite ili koji su nam neophodni za pružanje i naplaćivanje usluga, kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, pripadnost tvrtki osobe zadužene za kontakt s klijentom, broj klijenta, podaci o narudžbi i potrošnji, podaci o plaćanju klijenta
 • Za uspostavljanje i razvoj poslovnog odnosa;
 • Za naplatu naših usluga;
 • Za pozivanje na manifestacije za klijente;
 • Za priopćavanje važnih informacija koje se odnose na pružanje naših usluga.
„Podaci o dobavljačima“, koje nam kao ugovorni partner date u tijeku procesa nabave i odvijanja ugovora, kao što su oslovljavanje, titula, ime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, pripadnost tvrtki osobe zadužene za kontakt s dobavljačem, bankovni podaci dobavljača
 • Za uspostavljanje i odvijanje poslovnog odnosa.

2.1.1 Ako od vas budemo tražili osobne podatke drukčije od prethodno navedenih, priopćit ćemo vam ih kao i odgovarajuće svrhe u trenutku prikupljanja.

2.2 Podaci koje automatski prikupljamo, kolačići i slične tehnologije

2.2.1 Informacije vezane za osobne podatke koje automatski prikupimo prilikom posjete našoj stranici ako je to neophodno, kao i za kolačiće i slične tehnologije možete naći u Uvjetima korišćenja naše stranice.

2.2.2 Sustavi koje RCG stavi na raspolaganje svojim klijentima i poslovnim partnerima izrađuju sistemske i aplikacijske zapise u uobičajenom omjeru isključivo za analizu grešaka. U to se ubrajaju IP adresa i ovisno o sistemu u upotrebi ako je neophodno i internetski preglednik koji korisnik upotrebljava. Pravna podloga za obradu ovih podataka je zakoniti interes koji RCG ima u pogledu osiguranja mrežne sigurnosti i sigurnosti podataka i funkcionalnosti sustava koji se stavlja izvan snage zbog vašeg interesa za zaštitu osobnih podataka ili temeljnih prava i sloboda (čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka).

2.3 Podaci koje dobivamo od eksternih izvora

2.3.1 Ponekad možemo dobiti vaše osobne podatke od eksternih izvora (kao što su podaci iz javno dostupnih registara, kao što je registar trgovačkih društava ili zemljišna knjiga, iz javnih podataka na stranici vašeg poduzeća, odnosno vaše organizacije ili kada šaljete upit/žalbu koja se odnosi na tvrtku RCG drugom poduzeću ÖBB koncerna i kad se isti proslijedi tvrtki RCG na obradu). Pritom provjeravamo imaju li treće osobe vaše dopuštenje ili su na drugi način zakonski ovlašćene ili primorane da nam vaše osobne podatke stave na raspolaganje.

2.3.2 Vrste podataka koje dobivamo od trećih osoba obuhvaćaju osobne podatke koji su dostupni iz javnih knjiga ili vaše kontaktne podatke iz drugih javno dostupnih izvora kao što su stranice poduzeća. Te podatke koje dobivamo od tih trećih osoba upotrebljavamo iz sljedećih razloga:

 • kako bismo održali i unaprijedili ispravnost zabilješki koje vodimo o vama,
 • kako bismo obradili upit/žalbu koja se odnosi na nas.

3. Primatelj podataka

3.1 Vaše osobne podatke možemo proslijediti sljedećim kategorijama primatelja:

3.1.1 poduzećima koncerna, obrađivačima naloga i suradnicima koji u naše ime pružaju usluge obrade podataka ili koji na druge načine obrađuju osobne podatke iz razloga opisanih u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka ili o kojim vas obavijestimo prilikom prikupljanja vaših osobnih podataka. Naš glavni obrađivač naloga za usluge u polju informacijske tehnologije (npr. rad s IT sustavima, tehničko održavanje i otklanjanje smetnji) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien, FN 248730 f, poduzeće ÖBB koncerna. Spisak najvažnijih poduzeća ÖBB koncerna možete naći na https://konzern.oebb.at/de/ueber-den-konzern/organisation.

3.1.2 ovlašćenom izvršnom organu, nadzornom tijelu ili državnoj agenciji, sudu ili ostalim trećim osobama, gdje je davanje tih podataka neophodno (i) na osnovi važećih zakona ili propisa, (ii) za ostvarivanje, zaštitu i obranu naših zakonskih prava ili (iii) za zaštitu vaših važnih interesa ili važnih interesa druge osobe;

3.1.3 potencijalnom klijentu (i njegovim zastupnicima i savjetnicima) u vezi planirane kupnje, spajanja poduzeća ili preuzimanja našeg poduzeća (ili njegovog određenog dijela) pod uvjetom da klijenta prethodno obavijestimo o tome da vaše osobne podatke može upotrijebiti samo iz razloga navedenih u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka;

3.1.4 svakoj drugoj osobi pod uvjetom da ste suglasni s davanjem podataka.

4. Zakonska osnova za obradu osobnih podataka

4.1 Zakonska osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovisi o specifičnom kontekstu u kojem ih prikupljamo.

4.2 Po pravilu ćemo vaše osobne podatke obraditi samo onda ako imamo vaš pristanak (čl. 6, st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a, "DSGVO"), ako su nam vaši osobni podaci neophodni za ispunjavanje ugovora s vama (čl. 6 st. 1 točka b DSGVO), ili ako za obradu imamo opravdan interes koji se stavlja izvan snage zbog vaših interesa u zaštiti osobnih podataka ili temeljnih prava i sloboda (čl. 6 st. 1 slovo f DSGVO). U pojedinim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti neophodna za ispunjavanje zakonske obveze koja se odnosi na nas (čl. 6 st.1 slovo c DSGVO), kao što su zakonske obveze čuvanja ili kako bismo zaštitili vaše vitalne interese ili vitalne interese druge osobe (čl. 6 st. 1 slovo d DSGVO).

4.3 Kad budemo obrađivali vaše osobne podatke na osnovi drugih opravdanih interesa koji prethodno nisu navedeni (ili onih vezanih za treće osobe), pravodobno ćemo vas obavijestiti o tim opravdanim interesima.

5. Čuvanje podataka

5.1 Vaše osobne podatke čuvamo dokle god je to neophodno za ispunjenje svrhe ili ugovornih ili zakonskih obveza ili ako za to postoje opravdani interesi (npr. kako bismo vam pružili uslugu koju ste tražili, kako bismo ispunili zakonske obveze čuvanja ili kako ostvarili pravne zahtjeve).

5.2 Čim ne bude zakonskih razloga za dalje čuvanje osobnih podataka, isti će biti obrisani ili anonimizirani. Ako to nije moguće (zbog toga što su vaši osobni podaci pohranjeni rerzervnim arhivama), vaše osobne podatke ćemo sigurno pohraniti i neće biti dostupni ni za kakvu daljnu obradu dok brisanje ne bude moguće.

6. Prava osoba na koje se to odnosi

6.1 Prema zakonskim odredbama postoji pravo na informaciju o podacima koji se tiču vas, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade ili prigovor protiv obrade, na prijenos podataka kao i na podnošenje žalbe nekom nadzornom tijelu.

6.2 Kad obrađujemo vaše osobne podatke na osnovi vaše privole, istu možete ga povući u svakom trenutku. Povlačenje vaše privole ne utječe na zakonitost obrade prije vašeg povlačenja privole.

6.3 Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog reklamiranja, a čija obrada se ne temelji na vašoj privoli, postoji pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših osobnih podataka zbog takvog reklamiranja; ovo isto važi i za izradu profila dokle god je u vezi s takvim izravnim reklamiranjem.

6.4 Za ostvarivanje ovih prava obratite se pisanim putem našem povjereniku za zaštitu osobnih podataka, odnosno poštom na „Rail Cargo Austria AG na ruke povjereniku za zaštitu osobnih podatataka, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“. Provjerit ćemo vaš upit i odgovoriti na odgovarajući način.

6.5 Osim toga možete otkazati reklamne oglase koja vam po potrebi šaljemo. Kako biste to uradili, u reklamnoj poruci e-pošte koju vam pošaljemo kliknite na poveznicu za odjavu ili se odjavite sa spiska primalaca e-poštom na adresu e-pošte navedenu u toj reklamnoj poruci e-pošte. Kako biste odjavili druge vrste reklamne komunikacije (putem pošte ili telefona), obratite nam se poštom na „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, na ruke službeniku za zaštitu osobnih podataka, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Ažuriranja ove Izjave o zaštiti osobnih podataka

7.1 Možemo povremeno dopuniti ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka u pogledu pravnih, tehničkih ili poslovnih promjena. Kada ažuriramo našu Izjavu o zaštiti osobnih poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo vas obavijestili o važnosti poduzetih izmjena. Za svaku značajnu izmjenu Izjave o zaštiti podataka koju izvršimo morat ćemo pribaviti vašu privolu, kada i ako je to neophodno u skladu s odgovarajućim zakonima o zaštiti podataka. Datum „zadnjeg ažuriranja“ možete naći na početku ove Izjave o zaštiti podataka.