Impressum

Rail Cargo Logistics - Croatia, međunarodno otpremništvo d.o.o.

HR-10000 Zagreb
Radnička cesta 39
Tel. +385 1 4002 290
Fax +385 1 4002 294

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080128891

Osobni identifikacijski broj OIB::25444851024

Registrirano sjedište: HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 39

Rail Cargo Logistics - Croatia posluje prema Općim uvjetima poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske. (HGK, 2005)

 

Data protection officers of Rail Cargo Logistics - Croatia, međunarodno otpremništvo d.o.o.