Kresimir Dokaza

Prodaja i dispozicija
10000 Zagreb
Radnicka cesta 39
Tel. +385 1 4002 297
Fax +385 1 6055 211
kresimir.dokaza@railcargo.com

Drvo

Ekološki prihvatljiv

Tvrtke iz djelatnosti građevinarstva, proizvodnje namještaja i papirne industrije su dugogodišnji korisnici naših usluga. Za naše komitente pronalazimo optimalna logistička rješenja unutar Europe. Otpreme se vrše u vagonskim grupama te kompletnim vlakovima direktno kupcu.

Naše usluge

  • Organizcija transporta diljem Europe "od vrata do vrata"
  • Izbor i dispozicija odgovarajućih vagonskih materijala
  • Sve prateće špediterske usluge
  • Kvalitetna koordinacija transporta
  • Osiguranje tereta