Kresimir Dokaza

Prodaja i dispozicija
10000 Zagreb
Radnicka cesta 39
Tel. +385 1 4002 297
Fax +385 1 6055 211
kresimir.dokaza@railcargo.com

Građevinski materijal

Profesionalci zajedno

Cement, vapno, gips, gips kartonske ploče, izolacijski materijali, pločice, stakleni proizvodi, kaolin, pijesak, šljunak , kreda, industrijska sol i sumpor: Postoji velika paleta proizvoda unutar navedene djelatnosti koji zahtijevaju veliku pozornost prilikom prijevoza te nadasve primjenu znanja „Know-how“. Naš educirani i profesionalni kadar pristupa zajednički kod obrade upita za prijevoz pružajući komitentu brzu i najoptimalniju ponudu za organizaciju i otpremu robe.

Proizvodi koji su predmet prijevoza zahtijevu adekvatna prijevozna sredstva odnosno različite vrste vagona predviđenih za svaku vrstu robe obzirom na njenu specifičnost: kao naprimjer Za-vagoni za prijevoz mramora u prahu, Silos-vagoni za prijevoz materijala u prahu, vagoni tipa T za istovar robe pod gravitacijom ili H-vagoni za paletiziranu robu te je pogodan i za komadne pošiljke.

Naše usluge

  • Izrada ponuda za logističke usluge u djelatnostima građevine, skladištenja te prometa i veza
  • Optimizacija logističkih procesa u pojedinim fazama izgradnje
  • Odabir adekvatne opreme kao na primjer specijalnih kontejnera i osiguranje prilikom utovara/istovara

Naravno organiziramo uslugu „od vrata do vrata“: Preuzimanje i dostavu robe kamionima ili otprema robe dalje pomorskim putem nudimo u našoj ponudi komitentu. Razgranatom mrežom partnera u svijetu možemo ponuditi kvalitetnu i cjelokupnu logističku uslugu komitentima.