Zvjezdana Domić

Prodaja i dispozicija
10000 Zagreb
Radnička cesta 39
Tel. +385 1 4002 291
Fax +385 1 6055 211
E-Mail

Montan - sirovine

Transporti ugljena, koksa i rude

Za transporte željezne rude, ugljena, koksa i ostalih metalurških sirovina naši stručnjaci razvili su međunarodne cjelovite logističke pakete. Pri tome je posebna pozornost posvećena odgovarajućim zahtjevima kao i specifičnosti utovarnog i istovarnog mjesta. Prije realizacije transporta donosimo odluke o odgovarajućim vrstama vagona – kao na primjer Fa ili Ea vagoni. Za rasute terete nudimo moderne Ta vagone. Ponudom fleksibilnih alternativnih transportnih tehnologija u mogućnosti smo reagirati na visoku dinamiku ovog tržišnog segmenta.

Kao cjeloviti logističari, osim željezničkog transporta, nudimo čitavu paletu ostalih otpremničkih usluga.

Naše usluge

  • Transportna logistika s planiranjem trasa
  • Prijevoz kompletnih vlakova
  • Izbor i dispozicija odgovarajućih vagonskih materijala
  • Pretovar u lukama tj. između različitih širina tračnica
  • Organizacija transporta do korisnika

Pri tome optimiramo upotrebu različitih sredstava transporta – na primjer organiziramo pretovar sa željeznice kao glavnog nosioca transporta na kamione ili brodove. Na taj način korisnicima pružamo logističku uslugu "od vrata do vrata" u potpunosti prilagođenu odgovarajućem zahtjevu.