O nama

O Rail Cargo Logistics - Croatia

O Rail Cargo Logistics

Iskustvo u područjima željezničkog i kamionskog, te pomorskog i zračnog transporta, u kombinaciji sa sveobuhvatnom Know-hov industrijom čine Rail Cargo Logistics - Croatia specijalistom za transport ...više

Rail Cargo Group

Rail Cargo Group

Rail Cargo Group je brand za prijevozničke aktivnosti unutar ÖBB Grupe. Jednako kao i Holding firma Rail Cargo Austria AG, tako i Rail Cargo Group obuhvaća 50 logističkih firmi u 16 zemalja središnje, južne i istočne Europe. ...više

Naša međunarodna mreža

Naša međunarodna mreža

Rail Cargo Logistics ima podružnice u 20 zemalja diljem svijeta. ...više

Kvaliteta

Kvaliteta

Rail Cargo Logistics - Croatia sa svojim unutrašnjim sistemom upravljanja brine za visoke standarde kvalitete, zdravlja, zaštite rada, osoba i objekata, kao i zaštitu okoliša. ...više

Povijest

Povijest

Iz Raabersped i Transeuropa u Rail Cargo Logistics - Croatia ...više