Opći uvjeti korištenja mrežnim stranicama grupacije Rail Cargo
(Rail Cargo Austria AG i društva s većinskim udjelima)

Preporučujemo da pomno i u cijelosti pročitate ove uvjete korištenja.

1. Valjanost i područje primjene

Korištenje mrežnim stranicama koje nudi grupacija Rail Cargo (Rail Cargo Austria AG i društva s većinskim udjelima) i svim podatcima, informacijama i servisnim uslugama raspoloživim preko mrežnih stranica, osim usluga koje podliježu zasebnim dogovorima, dopušteno je isključivo na temelju ovih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti korištenja mogu se u pojedinačnom slučaju dopuniti, izmijeniti i zamijeniti dodatnim uvjetima.

S početkom korištenja mrežnom stranicom prihvaća se valjanost ovih Općih uvjeta korištenja u aktualnoj verziji.

2. Mrežne stranice

Na svojim mrežnim stranicama na raspolaganje stavljamo različite podatke, informacije i aplikacije za otvaranje i preuzimanje.

U svakom trenutku imamo pravo u cijelosti ili djelomično obustaviti rad svojih mrežnih stranica. Također ne preuzimamo jamstvo za neprekinutu raspoloživost svojih mrežnih stranica.

Neka područja ili usluge naših mrežnih stranica mogu biti zaštićeni lozinkom. Stoga je pristup tim stranicama u određenim slučajevima radi sigurnosti poslovnog prometa moguć samo ako se prethodno registrirate. No, ne postoji pravo na registraciju.

Također pridržavamo isključivo pravo da na mrežne stranice, kojima je dosad pristup bio slobodan, postavimo obvezu registracije.

Mrežne stranice trećih osoba (hiperveze)

Naše mrežne stranice mogu sadržavati hiperveze na mrežne stranice trećih osoba.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje tih mrežnih stranica jer je riječ o sadržajima koje nismo pripremili mi.

3. Pravo korištenja

Korištenje sadržajima stavljenima na raspolaganje na našim mrežnim stranicama podliježe ovim uvjetima u aktualnoj verziji.

Ovi Opći uvjeti korištenja imaju prioritet nad svim zasebno ugovorenim uvjetima korištenja ili licenciranja.

Svi sadržaji stavljeni na raspolaganje na mrežnoj stranici zaštićeni su autorskim pravom i pravom trgovačke marke te su, ako nije posebno drukčije navedeno, namijenjeni samo za osobno, nekomercijalno korištenje.

Bez našeg pisanog dopuštenja zabranjeno je uređivanje, mijenjanje, kopiranje, modificiranje, dopunjavanje, umnožavanje, iznošenje, distribucija, prodaja, iznajmljivanje, posuđivanje ili drukčije prepuštanje odnosno iskorištavanje podataka, informacija, aplikacija, naziva marki, slika i ostalih sadržaja.

Zabranjeno je svako korištenje izvan toga (posebno komercijalno) bez prethodne suglasnosti vlasnika ili dotičnog nositelja prava.

Osim izričito omogućenih prava korištenja korisniku se ne omogućuju nikakve licencije niti druga prava bilo koje vrste, posebno na naziv tvrtke, zaštitna prava (marke, uzroci ili patenti) i na autorska prava.

Ako vi kao korisnik na našim mrežnim stranicama ostavite ideje i prijedloge, imamo ih pravo besplatno iskoristiti i upotrijebiti.

4. Korisnikove obveze

Vi kao korisnik tijekom korištenja našim mrežnim stranicama odnosno kroz to korištenje

  1. ne smijete se ponašati suprotno običajima dobre prakse;
  2. ne smijete ih rabiti u protupravne svrhe;
  3. ne smijete povrijediti naša zaštitna i autorska prava niti druga prava vlasništva;
  4. ne smijete prenositi nikakve sadržaje koji bi virusima, posebno trojanskim konjima ili drugim programima, mogli oštetiti softver;
  5. ne smijete unositi, pohranjivati niti slati nikakve hiperveze niti sadržaje za koje niste ovlašteni, a posebno ako su te hiperveze ili sadržaji u suprotnosti s obvezom povjerljivosti ili su protupravni ili ako ta promidžba ili nezatražena e-pošta (spam) širi neprikladna upozorenja na viruse, neispravnosti itd. ili ako poziva na sudjelovanje u nagradnim igrama, piramidalnim sustavima prodaje, akcijama lančanih pisama, piramidalnih igara i sličnim akcijama.

Imamo pravo u svakom trenutku blokirati pristup svojim mrežnim stranicama, posebno ako vi kao korisnik povrijedite predmetne Opće uvjete korištenja ili druge posebne dogovore.

5. Odgovornost/jamstvo

Ako podatke, informacije i aplikacije stavimo na raspolaganje besplatno, izričito je isključena odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ako se ne može dokazati namjerno ili zlobno ponašanje s naše strane.

Odgovornost u slučajevima koji nisu navedeni pretpostavlja namjeru ili grubi nemar s naše strane. Načelno je isključena naša odgovornost za indirektnu štetu, posljedičnu štetu ili izgubljenu dobit te za mogući gubitak ili izmjenu podataka i informacija. Odgovornost za štete po osobe postoji već i u slučaju lake nepažnje.

Također ne preuzimamo odgovornost ni za točnost, nepostojanje pogrešaka, oslobođenje od zaštitnih i autorskih prava trećih osoba, cjelovitost i/ili upotrebljivost i trajnu raspoloživost mrežnih stranica.

Iako se trudimo svoje mrežne stranice i sadržaje koji su na njima stavljeni na raspolaganje održavati slobodnima od štetnih softvera, ne jamčimo da ih nema. Prije uporabe i preuzimanja podataka ili informacija vi ste kao korisnik sami dužni poduzeti potrebne mjere zaštite, primjerice poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti.

6. Služba mrežne analize

Naše mrežne stranice upotrebljavaju Piwik. Pritom je riječ o tzv. službi za mrežnu analizu. Piwik upotrebljava tzv. „kolačiće“. To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju nam analizu uporabe mrežne stranice. U tu se svrhu informacije o uporabi, koje izrade kolačići, (uključujući vašu skraćenu IP adresu) prenose našem poslužitelju i pohranjuju radi analize uporabe, što pak služi nama za optimiziranje mrežne stranice. Vaša se IP adresa u tom postupku odmah anonimizira tako da je ne možemo povezati s vama.

Podatci i informacije o uporabi naših mrežnih stranica, koje prikupe kolačići, ne prosljeđuju se trećim osobama.

Uporabu kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom svojeg preglednika. No, može se dogoditi da u tom slučaju ne možete u potpunosti iskoristiti sve funkcije naših mrežnih stranica.

Ako se ne slažete s pohranjivanjem i ocjenjivanjem podataka vezanih uz vaš posjet našim mrežnim stranicama i njihovu uporabu, u svakom trenutku možete klikom miša u nastavku odbiti pohranjivanje i uporabu podataka. U tom će se slučaju u vašem pregledniku pohraniti tzv. kolačić Opt Out, a posljedica će biti da Piwik ne prikuplja nikakve podatke o sesiji.

Izričito napominjemo da ako obrišete svoje kolačiće, posljedica će biti brisanje i kolačića Opt Out pa ćete ga morati ponovno aktivirati.

7. Zaštita podataka

Pri posjetu našim stranicama moramo iz tehničkih razloga prikupiti i pohraniti određene podatke i informacije, npr. upotrijebljene stranice, vrijeme i trajanje posjeta te podatke koje na raspolaganje stavlja upotrijebljeni preglednik (npr. o operativnom sustavu i upotrijebljenim postavkama sustava). Te podatke i informacije upotrebljavamo anonimno kako bismo svoju ponudu mogli oblikovati čim pristupačnije korisnicima i tehnički je optimizirati.

Ako na našim mrežnim stranicama na raspolaganje stavljate osobne podatke ili informacije, mi ćemo ih upotrebljavati bez dodatne suglasnosti. No, za uporabu u promidžbene ili marketinške svrhe ili proslijeđivanje trećim osobama potrebna je vaša posebna suglasnost. Posebno ćemo vas obavijestiti o prenošenju podataka drugim društvima grupacije Rail Cargo ako se to dogodi.

Na svojim mrežnim stranicama nudimo sadržaje vanjskih ponuđača (npr. Facebook, youtube, Twitter, …) odnosno upućujemo vas na njihove mrežne stranice. U trenutku postavljanja poveznice nismo uočili nikakva kršenja zakona. Ako uočimo neko kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti poveznicu.

Ako otvorite te ponude na našim mrežnim stranicama ili prijeđete na te mrežne stranice, podatci koje preglednik stavlja na raspolaganje bit će proslijeđeni tom vlasniku. Načelno nismo odgovorni za sadržaje ponuđene na tim vanjskim stranicama, u pogledu zaštite podataka kao i tehničke sigurnosti podataka i informacija stavljenih na raspolaganje. S tim u vezi imajte na umu da vanjski ponuđači možda upotrebljavaju tehnologije za personalizaciju promidžbe.

Opće informacije

Imate pravo od nas zatražiti informaciju o tome koje podatke o vama pohranjujemo. Osim toga imate pravo u slučaju zakonskih preduvjeta zatražiti ispravljanje i brisanje podataka pohranjenih o vama.

Kontaktiranje

Ako na našim mrežnim stranicama postoji mogućnost kontaktiranja preko maske za unos, ta se komunikacija obavlja šifrirano preko protokola https. Imajte na umu da nije osigurana povjerljivost druge komunikacije na internetu, posebno preko e-pošte, te stoga preporučujemo da povjerljive podatke i informacije ne šaljete poštom.

8. Ostalo

Dodatni dogovori moraju biti sastavljeni u pisanu obliku.

Ako neka odredba ovih uvjeta postane ništava ili ništetna, to ne utječe na valjanost ostalih odredaba. Ništava ili ništetna odredba bit će zamijenjena odredbom sadržaja koji je gospodarski najbliži ništavoj ili ništetnoj odredbi. Ova se regulativa smisleno primjenjuje i na rupe.

Vrijedi austrijsko pravo, uz iznimku normi međunarodnog privatnog prava i UN kupovnog prava.

Mjesto ispunjenja i nadležni sud je Beč ako ne postoji potrošački posao u smislu članka 1. austrijskog Zakona o zaštiti potrošača.