Sluzba za kupce

Kontakti

Kontakti

Za sva pitanja naš vrhunski tim stučnjaka stoji Vam u svako vrijeme rado na raspolaganju. ...više

Osiguranje transporta

Osiguranje

Bez obzira dali se radi o transportu kamionom, željeznicom, avionom ili se radi o skladištenju robe: bez transportnog osiguranja će šteta na robi u slučaju gubitka odnosno oštećenja često biti samo dijelomično nadoknađena. ...više

Carinjenje

Carinjenje

Za poslove uvoza i izvoza i sva pitanja vezana uz carinjenje stoje Vam naši carinski stručnjaci rado na raspolaganju. ...više

Vozni park

Vozni park

U željezničkom prijevozu, imamo na izbor široki asortiman složenih i modernih vagona HŽ Carga, Rail Carga Wagon i Rail Carga Hungaria. ...više